Svatsum

Svatsum er en bygd i Vestre Gausdal, Gausdal kommune. Bygda består av Øvre Svatsum og Nedre Svatsum.

Bygda ligger langs riksveg 255, ca 30 km fra kommunesenteret Segalstad Bru.


Veger som leder til Svatsum er rv 255 fra Lillehammer, Gålå/ Børkdalsvegen fra Harpefoss og rv 255 fra Vinstra via Skåbu. Denne er også knyttet til Jotunheimvegen i Skåbu


Næringsgrunnlaget er for det meste jord og skog. Det er flere hyttefelt rundt om kring oss.