Kontakt

Navn


telefon

Tore Løkken

styremedlem

943 72965

Holger Klimpat

styrets leder

953 02003

Otto Johan Frantzen

styremedlem

980 37423

Bjørn Magne Norrøne

kasserer

911 83113
For ris, ros tips og råd om hjemmesidene:

909 42583

Vipps Svatsum Arena

688956