Kontakt

Navn


telefon

Holger Klimpat

styrets leder

953 02003

Tore Løkken

styremedlem

Otto Johan Frantzen

styremedlem

Bjørn Magne Norrøne

kasserer
For ris, ros tips og råd om hjemmesidene:

909 42583

Vipps Svatsum Arena

688956