Kontakt

Navn


telefon

Bjørn Magne Norrøne

styrets leder

91183113

Otto Johan Frantzen

styremedlem

Tor Kjetil Paulsrud

styremedlem

For ris, ros tips og råd om hjemmesidene:

909 42583

Vipps Svatsum Arena

688956