Masovn

Ved Masovn ligger mølla som ble gjort i stand på dugnad.

Mølla er brukt til å male mel i små mengder for salg. Selges på Supern, i Helvete og andre steder.

Det arrangeres også demonstrasjoner på bestilling.


For å få omvisning eller andre spørsmål kontakt mølleren Johannes på 90042074

4 BORDERS

Crossed

3 MONTHS

Since Home

3836.3 km

Car

4000 m

Highest

-14'C

Coldest

49'C

Hottest