Styrer og stell

Valgte styrer i forskjellige organisasjoner i Svatsum:


Svatsum Vel


Styre valgt 15. mai 2024:

Simen Bækken 3 år (leder 1 år)

Anne Lene Antonsen styremedlem 3 år

Svein Joar Eldevik styrmedlem 2 år

Tor Egil Hagen styremedlem 2 år

Jon Arne Finsveen styremedlem 1 år

Mari Kristiansen styremedlem 1 år


Øvre Svatsum sameige


20/04/17

leder Odd Steinar Bækken

stm Gjermund Bruvang

stm Ida Rakel Findalen