Styrer og stell

Valgte styrer i forskjellige organisasjoner i Svatsum:


Svatsum Vel


Styre valgt 22. april 2022:

Tor Egil Hagen (leder)

Jon Arne Finsveen (styremedlem)

Mari Kristiansen (styremedlem)

Simen Bækken (styremedlem)

Jennifer Aurmo (kasserer)


Øvre Svatsum sameige


20/04/17

leder Odd Steinar Bækken

stm Gjermund Bruvang

stm Ida Rakel Findalen