Styrer og stell

Valgte styrer i forskjellige organisasjoner i Svatsum:


Øvre Svatsum sameige


20/04/17

leder Odd Steinar Bækken

stm Gjermund Bruvang

stm Ida Rakel Findalen