Kontakt

Navn


telefon

Bjørner Ekerhaugen

styrets leder

957 87999

Paul Kristian Lillelien

kasserer/booking

975 46650

Linda Eggen

styremedlem


Holger Klimpat

styremedlem

For ris, ros tips og råd om hjemmesidene:

909 42583